Svar från Lego

  • Inlägget ändrades senast:28 mars, 2020
  • Inläggsförfattare:

Förvånansvärt snabbt (2 dagar) fick vi och många andra svar från Lego. Ett copy&paste svar med en massa lugnande ord som inte svarar på någon av frågorna vi ställde. Det här är standard i kontakt med både leverantörer och återförsäljare, vi har kontaktat MÅNGA genom åren. Oftast ser det ut ungefär så här:

  •  Vi: Fråga
  • De: Autosvar
  • Vi: Bekräftar svaret och ställer frågan igen
  • De: Felaktigt svar från någon som inte har rätt kompetens
  • Vi: Tackar för svaret och ställer frågan igen
  • De: Någorlunda korrekt svar från miljöansvarig/produktchef/VD

 Vi får se om Lego kanske kan hoppa över något av stegen, de är ju ändå ett stort företag med uttalat miljöarbete!

 TACK alla som hjälpt oss kontakta Lego, häng gärna i och fortsätta ställa frågor tills vi får ett faktiskt svar på när de började ställa hårdare krav på tungmetaller i legobitarna!
Här är svaret från Lego, håll utkik här på bloggen efter nästa del i följetongen.

 ”Hej Therese,
Tack för att du har tagit kontakt med oss. Säkerheten av våra fans är något vi tar väldigt allvarligt, och vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att barn tryggt kan leka med våra produkter. Alla LEGO® produkter testas av självständiga laboratorium, och uppfyller alla lagstadgade säkerhetskrav i samtliga marknadsländer. Sedan vi började tillverka leksaker 85 år sedan har vi alltid tillämpat högsta standard i leksakssäkerhet, för den perioden leksakerna tillverkades i.
Oberoende toxikologigranskningar av säkerheten av äldre LEGO® bitar har inte funnit någon anledning för oro när barn leker med bitar som är äldre än 40 år, så länge bitarna är i gott skick och utförande. Vi rekommenderar alltid att föräldrar gör sig av med alla bitar som är trasiga eller utslitna, oberoende av hur gamla bitarna är. Skicket på bitarna kan försämras över tiden, beroende på hur de förvaras och används. Vänligen kontakta din lokala myndighet för mer information om hur du kan göra dig av med dessa produkter på ett sätt som är i enlighet med lokala och regionala regleringar.
Alla produkter med LEGO bitar kommer med en varning om att de inte är lämpliga för barn under 3 år, då mindre bitar presenterar en hög kvävrisk för denna åldersgrupp. Vi avråder alla personer från att stoppa LEGO bitar i munnen på grund av denna risk. Som ett företag hängivet till högsta standard, välkomnar och uppmanar vi striktast möjligast tillvägagång till säkerhet i leksaker, inklusive de väldigt strikta kemiska gränsvärdena som tillämpas i nya leksaker.
Eftersom vi vill vara säkra på att göra ett bra jobb, bifogar vi alltid en länk till en enkät med fyra frågor i våra mejl. Berätta gärna hur vi gjorde ifrån oss idag:LEGO Survey link Tveka inte att meddela oss om du har behov av någon mer hjälp.
Hälsningar, Emilie
LEGO® kundtjänst”