Mer om oss

Med kunskapsförmedling avgiftar vi barnens vardag.

0
+
pedagoger utbildade av Kemikalieklok 2016 – 2019

PROJEKT
UPPDRAG I URVAL
KEMIKALIEKONFERENSEN I JKPG
PROJEKT

 

REGION JÖNKÖPING

FöreläsningEn kemikalieklok framtid


 

REGION JÖNKÖPINGS LÄNS VÅRDCENTRALER

Projekt – kemikaliekloka väntrum

Projektmål:

 • Region Jönköpings läns vårdcentraler har giftminimerade väntrum där föräldrar tryggt kan låta sina barn leka i väntan på vård.
 • Personal håller sig till upphandlingsanpassade riktlinjer för inköp för att bibehålla en bra standard på väntsalarna.
 • Alla barn går ifrån vårdbesök med en ”belöning” som är fri från skadliga ämnen.

Förstudiemål: Framtagning av beslutsunderlag inför projekt Kemikaliekloka väntrum

 • Ekonomisk omfattning av projektet
 • Förtydligad tidsram, uppskattning av schablonbelopp per lekhörna
 • Stickprov över hur stor andel av leksaker och inredning som är av sämre material och/eller slitna och bör sorteras ut på länets mottagningar.
 • Nivåförslag för projektet
  • Nivå 1: Följa lagkrav.
  • Nivå 2: Proaktiva val inför kommande lagändringar. Ekonomiska och praktiska skillnader mellan nivåerna baserat på ovanstående stickprov

 

ÄLMHULTS KOMMUN

Kartläggning av Kemikaliekloka förskolor [länk]
Kartläggningen av sämre material på förskolor är en del i det långsiktiga arbetet för Kemikaliesmarta förskolor i Älmhults kommun.

Syftet är att som en uppföljning kartlägga förekomsten av skadliga kemikalier i kommunens barnomsorg samt skapa en överblick över de åtgärder som kvarstår för att fullfölja punkterna i handlingsplanen. Rapporten kan även användas som underlag för politiska beslut under projekttiden.


MULLSJÖ KOMMUN

Utbildning: Grundkurs Giftfri Förskola
Alla anställda inom kommunal barnomsorg tar del av en nulägesanalys av vardagskemikalier i samhället samt kemikaliekloka åtgärder för en Giftfri förskola. I samarbete med kommunen belyser vi fem utvalda åtgärder som ska genomföras på alla avdelningar inom ett halvår.

Uppföljning
Uppföljningen av förskolor är en del i det långsiktiga arbetet för Kemikaliekloka förskolor i Mullsjö kommun. Förra året genomfördes en grundläggande utbildning av samtliga pedagoger i förskolan samt en rensning av fem kategorier av leksaker och material som inte uppfyller dagens lagstiftning:

 • Pipmuggar och barnglas av polykarbonat äldre än 2011
 • Mjukgjord plast äldre än 2008
 • Vuxenelektronik i fri lek
 • Skapandematerial ej avsett för barn
 • Utfasning av vilomadrasser äldre än 2008

Syftet är att som en uppföljning se hur kommunens barnomsorg åtgärdar och bibehåller den kemikaliekloka nivå som man i kommunen enats om samt ge en överblick över åtgärder som kvarstår för att skapa en bra miljö att utgå ifrån i det fortsatta arbetet för kemikaliekloka förskolor. Under uppföljningen har vi, förutom att titta på hur förra årets åtgärder genomförts, även särskilt tittat på behovet av att byta ut gamla soffor och mattor som kan innehålla skadliga flamskyddsmedel och perflourerade ämnen.
Personalen har i samband med inventeringsbesöken fått en muntlig genomgång av nuläget på respektive förskola och samtidigt fått möjlighet att ställa frågor.

Föreläsning – kemikalieklok pedagog
Innehåll: Pedagoger lär sig identifiera risker med relevanta kemikalier och får en djupare förståelse för hur man förhåller sig till dessa i den egna verksamheten.

Stort fokus läggs på konkreta åtgärder som kan utövas inom den egna yrkesrollen, där alla utbildade vet vad de bör prioritera, och vad som faktiskt ligger i pedagogens makt att påverka. Gränsdragningar är viktiga för fortsatt motivation och självkänsla och inte minst för att minska på stress och orealistiska förväntningar.

I slutändan kommer alla pedagoger kunna välja olika strategier kring beslut om slänga/spara/förändra för att göra sina respektive verksamheter så kemikaliekloka som möjligt.

UPPDRAG I URVAL

Åland
Utbildning Giftfri förskola

Länsstyrelsen i Jönköping
Inspirationsföreläsning för projektansvariga i kommuner som följer hälsomålen

Jönköpings kommun [länk]
Storföreläsningar + workshops + ÖF-information (öppna förskolan)
Uppföljning Jönköpings Kommun
Workshop x2 Kemikalier i badrumsskåpet DIY Hudvård

Nässjö kommun
Utbildning
Uppföljning

Sävsjö kommun [länk]
Förstudie
Utbildning

Region Kalmar
Föreläsning för förskolechefer och personal – Bli en klok förskola

Vaggeryd kommun
Storföreläsning
Konsultprojekt ReMiDa

Skillingaryd
Föreläsning Barn och Kemikalier

Gislaved
Utbildning Giftfri förskola

Växjö Kommun
Miljöveckan
Föreläsning – En kemikalieklok framtid

Jordbruksverket
Föreläsning – En kemikalieklok framtid

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2018
Föreläsning – Kemikalieklok renovering

Naturskyddsföreningen Sydväst
Föreläsning – Kemikalier i badrumsskåpet (Vetlanda )
Föreläsning -Kemikalier i badrumsskåpet (Jönköping)

Naturskyddsföreningen Vimmerby [länk]
Föreläsning Giftfria förskolor – behövs det?

Naturskyddsföreningen Kalmar/Öland
Föreläsning – Giftfri förskola

Länsstyrelsen Jämtland
Föreläsning x2 Kemikalieklok renovering

Värnamo Kommun
Föreläsning – Barn och Kemikalier

Hälsofrämjandet i Falköping
Föreläsning – Ett kemikalieklokt hem

Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping
2x Gästföreläsare – Naturvetenskap i förskola

KEMIKALIEKONFERENSEN I JKPG