Det här Legot kan du behålla

  • Inlägget ändrades senast:10 september, 2020
  • Inläggsförfattare:

Nu har vi äntligen fått ett lite utförligare svar från Lego. Sammanfattningsvis har Lego alltid använt samma grundplast men tillsatserna har bytts ut genom åren. De röda och gula klossarna, som fick alarmerande resultat i en analys nyligen, pigmenterades med kadmium -en metall som är cancerframkallande- fram till 1980. Efter 1981 har man inte använt sig av kadmium och de nyare klossarna uppfyller dagens lagstiftning för tungmetaller, enligt Lego.

“Efter 1981 har man inte använt sig av kadmium och de nyare klossarna uppfyller dagens lagstiftning för tungmetaller, enligt Lego”

De skriver först att klossarna som är äldre än så kanske inte klarar dagens migrationskrav (hur mycket av ett ämne som får släppa från leksaken), men i slutet skriver de att “forskning visar att klossar från 1970 och framåt uppfyller dagens stränga lagkrav för tungmetaller”. Förvirrande och inte så förtroendeingivande. Hela mailsvaret har flera konstiga formuleringar och jag gissar att personen som svarat inte själv har kemikompetens utan vidarebefordrar information uppifrån.
Oavsett om 70-talsklossarna uppfyller dagens lagstiftning eller ej kan det kännas skönare att hålla sig till klossar som är inköpta efter 1981.
 
Vill du läsa om larmet kring gammalt Lego kan du göra det här
Vill du läsa om Legos första respons, klicka här

Hej Therese,
Tack för att du har tagit kontakt med oss. Säkerheten av våra fans är något vi tar väldigt allvarligt, och vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att barn tryggt kan leka med våra produkter. Alla LEGO® produkter testas av självständiga laboratorium, och uppfyller alla lagstadgade säkerhetskrav i samtliga marknadsländer. Sedan vi började tillverka leksaker 85 år sedan har vi alltid tillämpat högsta standard i leksakssäkerhet, för den perioden leksakerna tillverkades i.
Oberoende toxikologigranskningar av säkerheten av äldre LEGO® bitar har inte funnit någon anledning för oro när barn leker med bitar som är äldre än 40 år, så länge bitarna är i gott skick och utförande. Vi rekommenderar alltid att föräldrar gör sig av med alla bitar som är trasiga eller utslitna, oberoende av hur gamla bitarna är. Skicket på bitarna kan försämras över tiden, beroende på hur de förvaras och används. Vänligen kontakta din lokala myndighet för mer information om hur du kan göra dig av med dessa produkter på ett sätt som är i enlighet med lokala och regionala regleringar.
Alla produkter med LEGO bitar kommer med en varning om att de inte är lämpliga för barn under 3 år, då mindre bitar presenterar en hög kvävrisk för denna åldersgrupp. Vi avråder alla personer från att stoppa LEGO bitar i munnen på grund av denna risk. Som ett företag hängivet till högsta standard, välkomnar och uppmanar vi striktast möjligast tillvägagång till säkerhet i leksaker, inklusive de väldigt strikta kemiska gränsvärdena som tillämpas i nya leksaker.
Eftersom vi vill vara säkra på att göra ett bra jobb, bifogar vi alltid en länk till en enkät med fyra frågor i våra mejl. Berätta gärna hur vi gjorde ifrån oss idag:LEGO Survey link Tveka inte att meddela oss om du har behov av någon mer hjälp.
Hälsningar, Emilie
LEGO® kundtjänst”
“Hej Therese,
Vi beklagar verkligen att vårat senaste mejl inte svarade på din fråga.
Den senaste undersökningen som du nämnde har visat att om gula och röda LEGO® klossar från 1970-talet hade sålts som nya klossar idag, kanske de inte hade uppfyllt de nuvarande migrationskraven för kadmium. Vi har nyligen rådfrågat en oberoende toxikolog och det är inte nödvändigt att vara oroad över att barn skulle vara i fara med att leka med klossar från 1970-talet eller äldre.
De nuvarande gränsvärdena för kadmium är utformad för att säkerställa att exponering vid förtäring är 20 gånger under den tolererbara intagsnivån som har fastställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Dessa gränser anser att barn skulle inta en betydande mängd leksaksmaterial varje dag i många år och därför ha en stor säkerhetsmarginal inbyggd i dem. Medan utsläppet av kadmium från gamla klossar baserat på laboratorieanalys kan överstiga de nuvarande säkerhetsgränserna, kommer sannolik exponering fortfarande att ligga inom nivåer som skulle anses vara lågrisk.
Även om basmaterialet för vår LEGO och DUPLO klossar har varit densamma sedan 1960-talet har tillsatser och färgpigment ändrats över tiden. En sådan förändring gjordes omkring 1980, då kadmiumbaserade pigment för röda och gula klossar byttes ut. Inga klossar som producerats efter 1981 innehåller kadmium.
Forskningen visade också att klossar från 1970 och framåt uppfyller dagens stränga krav för tungmetaller. Våra LEGO bitar har aldrig innehållit bly.
Du kan vara säker på att vi abetar hårt för att göra våra produkter så säkera och roliga för barn att leka med eftersom dom är vår högsta prioritet. Jag hoppas att det här svarar på din fråga, men var snäll och låt oss veta om det finns något annat vi kan hjälpa dig med.
Eftersom vi vill vara säkra på att göra ett bra jobb, bifogar vi alltid en länk till en enkät med fyra frågor i våra mejl. Berätta gärna hur vi gjorde ifrån oss idag: LEGO Survey link
Hälsningar,
Julie LEGO® kundtjänst”